شعر سیب زیارت؛ شعری کودکانه از مریم اسلامی

مثل یک بستنی بود

توی یک ظهر مرداد

عطر یک باغ گل داست

مزه ی سیب می داد

طعم شیرین گیلاس

مزه شربت قند

طعم یک خواب شیرین

زیر کرسی اسفند

مزه ی آب وقتی

خسته و تشنه باشی

مثل یک ماهی سرخ

در دل حوض کاشی

طعم آزادی فنج

از قفس اسارت

واقعا گفتنی نیست

طعم سیب زیارت

مریم اسلامی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.