شعر پارک محله ما؛ شعری کودکانه از مهری طهماسبی دهکردی

پارک محله ما

قشنگه و باصفا

گل های زیبا داره

حوض داره و آب نما

یه باغبون پرکار

اونجا مشغول کاره

چمن ها را آب میده

تو باغچه گل می کاره

وقتی کاری ندارم

میرم تو پارک می شینم

رقص پروانه ها را

روی گل ها می بینم

پارک محله ی ما

یه جای خوب و زیباست

جایی برای بازی

و رفع خستگیهاست

پارک محله ی ما

سطل زباله داره

رفتگر مهربون

تو اون کیسه میذاره

اگر زباله ای بود

باید تو سطل بریزیم

با پاکی و نظافت

پیش خدا عزیزیم

مهری طهماسبی دهکردی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.