شعر کودکانه دوست قور قوری

گیک قورباغه

در بیشه ای دور

آواز می خواند

هی قور و هی قور

من کیف کردم

از شعرهایش

خواندم دو تا شعر

زودی برایش

یک دانه من قور

یک دانه او قور

با او شدم دوست

در بیشه ی دور

خوش حال و خندان

هی شعر خواندیم

با هم از آن روز

ما دوست ماندیم

زهرا داوری

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.