شعر کبوتر؛ شعر کودکانه ای از پروین دولت آبادی

دو بال نقره ای را باز کردی

ز روی بام ما پرواز گردی

تو تا آن دور دور دور رفتی

کجا؟ تا سرزمین نو رفتی

گشودی بال در آن دشت آبی

در آن تابنده روز آفتابی

چو برگردی به بام خانه ی ما

شوی مهمان آب و دانه ی ما

بیا ای پیک آزادی کبوتر

چه از آزادی و شادی است بهتر؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.