مرور رده

آشپزی

راهنمای پخت سمنو

برای تهیه سمنو، به گندم و آرد گندم نیاز داریم. شیرینی سمنو از قند طبیعی موجود در جوانه گندم تأمین می‌شود، بنابراین…