اختلال درد چیست؟

اختلال دردآذر نادی
اختلال درد زير مجموعه اختلال‌هاي بدني شکل است. ضابطه اصلي اين اختلال وجود ناراحتي‌هاي متعدد جسماني است که فاقد مبناي جسماني هستند. اين ناراحتي‌ها فرد را بر آن مي‌دارند که از کمک‌هاي پزشکي استفاده کند. بسته به اين که درد بيشتر يا کمتر از شش ماه طول کشيده باشد، اختلال درد به دو نوع حاد و مزمن تقسيم شده است. اين بيماران يک گروه همشکل را تشکيل نمي‌دهند، بلکه مجموعه‌اي از بيماران ناهمگون با دردهاي مختلف نظير کمر درد، سر درد، درد لگن يا دردهاي ديگر هستند. شروع اين اختلال مي‌تواند در هر سني باشد ولي به خصوص در سن سي و چهل سالگي مي‌تواند شروع شود. و در زنان شايع تر از مردان است. وقتي افراد درد شديد و مداومي‌را تجربه مي‌کنند که عوامل روانشناختي در بروز يا وخامت و شدت يا دوام آن نقش اساسي ايفا مي‌کنند، به تشخيص اختلال درد مبادرت مي‌شود. امکان بروز درد در هر بخشي از بدن وجود دارد. شدت درد در حدي است که توجه باليني را ايجاب مي‌کند. و درد به ايجاد عارضه يا معلوليت معنادار در قلمرو‌هاي اجتماعي، حرفه‌اي يا زمينه‌هاي مهم ديگر عملکرد منجر مي‌شود.عوامل روانشناختي ممکن است نقش اصلي را ايفا کند، اما گاها عوامل طبي همراه هم وجود دارند. که در اين صورت به تشخيص درد ناشي از عوامل روانشناختي و شرايط طبي عمومي مبادرت مي‌شود. ضابطه مهم ديگر اختلال درد اين است که فرد بر درد خود کنترل ندارد و درد به طور عمدي ايجاد يا وانمود نمي‌شود. و يا فرد در پي به دست آوردن منافع بيروني مانند مرخصي يا فرار از مسئوليت و غيره نيست. در مورد علت پديدآيي اختلال درد مانند ساير اختلال‌هاي بدني شکل، ديدگاه‌هاي مختلفي ارائه شده‌اند. مولفان مختلف اين اختلال را نتيجه تاثير همزمان چندين عامل دانسته‌اند.ديدگاه‌هاي روان پويايي بيان تعارض‌هاي ناهشيار حل نشده به صورت دردهاي جسماني را مطرح کرده اند و ديدگاه‌هاي ارتباطي مي‌گويند که اين افراد دردها و رنج‌هاي رواني خود را به صورت بدني تجربه و ابراز مي‌کنند چون ابراز جسماني آنها قابل قبول‌تر است. درمان رايج اين اختلال روان درماني است.

منبع: روزنامه مردمسالاری

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.