هفت کلید داشتن رفتار جرأتمندانه

جرأت ورزی، یعنی دفاع از حقوق خود و بیان افکار و احساسات خویش که به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب انجام شود. افراد باجرأت برای خود و دیگران احترام قائل هستند. آنان منفعل نیستند و اجازه نمی دهند دیگران از آنها سوء استفاده کنند. ضمن این که به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام می گذارند و به شیوه قاهرانه با آنان ارتباط برقرار کنند.

۱. برای عمل جرأتمندانه احساسات خود را به شیوه درست ابراز کنید. گفت‌و‌گویتان را با کلمه «من» آغاز کنید و بعد دلایل و احساس خود را بیان کنید. «من امروز خیلی کار دارم، متأسفم که نمی‌توانم همراهیتان کنم.»

۲. ازگفت‌و‌گوی درونی مثبت برای جرأت گرفتن خود استفاده کنید.

۳. به مدت یک هفته فهرستی از جواب‌های آری خود تهیه کنید و ببینید کجاها می‌خواستید نه بگویید ولی جواب آری دادید.

۴. توجه کنید که آیا معمولاً در حال کمک به دیگران هستید و کارهای خودتان عقب افتاده است. آیا از دست خود عصبانی هستید که چرا نتوانستید نه بگویید. اگر پاسخ مثبت است، اولویت‌های خود را مشخص کنید و برای زندگی شخصی خود مرز بگذارید و به خودتان بها دهید.

۵. محدودیت‌های خود را بشناسید و بپذیرید که شما یک انسان هستید و محدودیت‌های فیزیکی، احساسی و زمانی دارید. شما مجبور نیستید به تمام خواسته‌های دیگران پاسخ دهید.

۶. لحن صدایتان محکم و قاطع باشد و دلایل خود را بیان کنید. تماس چشمی خود را با فرد مقابل حفظ کنید و به حرف‌های او نیز گوش دهید.

۷. می‌توانید زمانی که شرایط مساعد نیست؛ مثلاً بحثی پیش آمده، رفتار جرأتمندانه را به تأخیر بیندازید تا عصبانیت شما فروکش کند و بعد درباره موضوع صحبت کنید.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.